Ár Nap Év
AbbVie 72.67 -1.16 -1.57% -10.04%
Amgen 198.27 -0.22 -0.11% 3.39%
Astrazeneca 42.41 2.14 5.30% -1.26%
Bristol-Myers Squibb 52.79 0.54 1.03% 12.10%
Glaxosmithkline 36.25 2.64 7.81% -12.10%
Eli Lilly 134.11 -0.24 -0.18% 3.92%
Merck & Co 71.73 -1.80 -2.45% -13.89%
Novartis 78.00 3.58 4.72% -16.72%
Pfizer 30.90 -0.85 -2.68% -27.87%