Ár Nap Év
Ping An Insurance 78.33 -0.23 -0.29% -11.77%
China Life Insurance 45.14 -0.61 -1.33% 58.39%

Ár Nap Év
SHANGHAI 3247 -32.18 -0.98% 9.88%
SHANGHAI 50 3242 -33.11 -1.01% 10.71%