Shanghai International Port

600018

5.74

Napi Változás:

-0.02 -0.35%

Éves Változás:

2.50%


Ár Nap Év
Shanghai International Port 5.74 -0.02 -0.35% 2.50%
Shanghai Airport 84.84 2.77 3.38% 49.71%
Daqin Railway 7.51 0.06 0.81% -13.97%
Ár Nap Év
SHANGHAI 50 2824 9.84 0.35% 17.23%
SHANGHAI 2823 8.03 0.29% 4.65%