Shanghai International Port

600018

5.67

Napi Változás:

0.03 0.53%

Éves Változás:

2.72%

Ár Nap Év
Shanghai Airport 77.75 1.10 1.44% 55.72%
Shanghai International Port 5.67 0.03 0.53% 2.72%
Daqin Railway 7.88 0.02 0.25% -0.51%
Ár Nap Év
SHANGHAI 2912 12.55 0.43% 11.75%
SHANGHAI 50 2939 17.87 0.61% 20.94%