Ár Nap Év
Comsys 3,080.00 55.00 1.82% -4.20%
Taisei 3,845.00 60.00 1.59% 0.13%
Obayashi 922.00 13.00 1.43% -7.89%
Haseko 1,493.00 29.00 1.98% 12.76%
Kajima 1,453.00 24.00 1.68% 16.61%
Daiwa House 3,372.00 60.00 1.81% 31.31%
Sekisui House, 2,278.00 49.00 2.20% 8.58%
JGC 1,004.00 14.00 1.41% -11.78%
Toto 5,650.00 80.00 1.44% 34.84%
Chiyoda 447.00 -2.00 -0.45% 58.51%
Daikin 22,250.00 320.00 1.46% 15.02%
Mitsui Fudosan 2,604.00 40.50 1.58% 42.53%
Mitsubishi Estate 1,723.50 23.50 1.38% 8.23%
Sumitomo Realty & Development 3,668.00 58.00 1.61% 29.86%

Ár Nap Év
JP225 27526 138.78 0.51% 20.99%