1928

2,215.00

Napi Változás:

0.80%

Évi:

5.58%

Ár Nap Év
Taisei 3,655.00 5.00 0.14% -7.12%
Obayashi 921.00 9.00 0.99% -12.03%
Shimizu Corporation 883.00 0 0% -0.90%
Haseko 1,528.00 11.00 0.73% 13.10%
Kajima 1,445.00 -30.00 -2.03% 14.23%
Daiwa House 3,293.00 43.00 1.32% 18.60%
Tokyu Fudosan 725.00 14.00 1.97% 29.93%
Toto 6,160.00 120.00 1.99% 41.12%
Mitsui Fudosan 2,750.00 51.00 1.89% 26.99%
Mitsubishi Estate 1,942.00 30.50 1.60% 13.14%
Tokyo Tatemono 1,722.00 26.00 1.53% 28.03%
Sumitomo Realty & Development 4,152.00 111.00 2.75% 45.71%

Ár Nap Év
JP225 29449 287.93 0.99% 30.41%