Ár Nap Év
Pz Cussons Nigeria 4.10 -0.20 -4.65% -26.13%

Ár Nap Év
NSE-All Share 28433 -15.85 -0.06% 7.71%