Takashimaya | Tőke

Last Quarter:

552M JPY

Tavaly:

536M JPY